Välkommen till mig för vägledning, helande och coachande samtal samt handledning för coacher. Jag arbetar också med utbildning i personlig och andlig utveckling och driver tillsammans med Lee Seger utbildningsplattformen Seger Soleil Webbutbildningar

Jag ser fram emot att få mötas!

OM MIG

HANDLEDNING FÖR COACHER

VÄGLEDNING

UTBILDNINGAR